Contact

Venneker Polska Sp. z o.o.

ul. Kurkowa 14/162
50-210 Wrocław

NIP: 897-180-28-29
REGON: 022521489

T: +48 71 727 12 52

E: biuro@venneker.pl

Our consultants:

Łukasz Orlik

T:  +48 604 823 779

E: lukasz.orlik@venneker.pl

Marcin Kamiński

T: +48 531 125 567

E: marcin.kaminski@venneker.pl

Radosław Szymkowski

T: +48 531 767 668

E: radoslaw.szymkowski@venneker.pl

Mirosław Sobolewski

T: +48 577 000 642

E: miroslaw.sobolewski@venneker.pl

Sections:

Rozliczenia i faktury:

Monika Pronkiewicz

T: +48 604 766 005 E: monika.pronkiewicz@venneker.pl

Należności:

Bartosz Czerniel

T: +48 728 943 034  E: bartosz.czerniel@venneker.pl

Logistyka:

Filip Czarny

T: +48 508 999 388  E: filip.czarny@venneker.pl

Księgowość:

Główna księgowa:

Anna Wieczorkowska

T: +48 691 701 141  E: anna.wieczorkowska@venneker.pl 

Księgowa:

Ewelina Białonoga

T: +48 784 229 395  E: ewelina.bialonoga@venneker.pl