Napisz do nas
biuro@venneker.pl

Zadzwoń do nas
+48 22 299 49 04

Oferty Pracy

Obecnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska pracy:

 1. Specjalista ds. rozliczeń

    Zakres obowiązków

 • księgowanie i wystawianie faktur, faktur korygujących, not korygujących oraz innych dowodów księgowych (dot. transakcji kupna-sprzedaży towarów oraz usług)
 • rozliczanie faktur w systemie F-K
 • wprowadzanie i procesowanie zamówień, identyfikacja niezgodności w zamówieniach, w tym realizacja procesu reklamacji
 • współpraca z przedstawicielami handlowymi firmy oraz dostawcami i odbiorcami w zakresie transakcji kupna-sprzedaży
 • współpraca z instytucjami finansowymi
 • obsługa kasy fiskalnej
 • kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym
 • przygotowywanie raportów i analiz zarządczych, wspierających podejmowane decyzje
 • rozliczanie zakupów krajowych i zagranicznych
 • zgłoszenia zwierząt będących przedmiotem transakcji handlowych w systemie IRZ
 • bieżące wsparcie działu księgowego w realizacji zadań.

    Wymagania

 • minimum średnie wykształcenie, mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości
 • mile widziane doświadczenie w rozliczaniu zleceń produkcyjnych
 • doświadczenie w dziale rozliczeń nie jest wymagane
 • znajomość programu Symfonia FK i Handel
 • praktyczna obsługa programu MS Excel
 • samodzielność oraz zaangażowanie w realizacji codziennych obowiązków
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność ustalania priorytetów,
 • terminowość i skrupulatność
 • podejście zadaniowe do wykonywanej pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w piśmie i w mowie
 • umiejętność pracy w zespole, postawa pozytywna, chęć podejmowania wyzwań.

    Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjny pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy, doświadczenia i zaangażowania
 • przyjazną atmosferę w pracy w młodym zespole.

 

 1. Kierowca ciężarówki (kat. C+E)

    Zakres obowiązków

 • obsługa tras krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie ciągnika siodłowego wraz z naczepą do przewozu zwierząt w zespole dwu lub jednoosobowym
 • przygotowanie pojazdu (np. mycie, dezynfekcja) oraz dokumentów do transportu zwierząt
 • utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym (w tym drobne naprawy) oraz sanitarnym, wymaganym dla prawidłowego przewozu zwierząt
 • załadunek, rozładunek i zabezpieczenie przewożonych zwierząt
 • ocena jakości ładowanych zwierząt, nieprzyjmowanie zwierząt wykazujących widoczne wady fizyczne, np. przepukliny
 • uczestniczenie w ważeniu towaru oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów wagowych i transportowych
 • kontrola zużycia paliwa, rejestracja czasu pracy i jazdy
 • dbałość o ekonomiczną eksploatację pojazdu
 • terminowe wypełnianie dokumentów

    Wymagania

 • uprawnienia do kierowania zestawami – ciągnik siodłowy plus naczepa (kat. C+E)
 • doświadczenie na stanowisku kierowcy, dodatkowym atutem będzie znajomość branży oraz doświadczenie w transporcie zwierząt lub w transporcie międzynarodowym
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • karta kierowcy
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę
 • podejście zadaniowe do wykonywanej pracy.

    Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjny pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe
 • wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia, zakresu wykonywanej pracy i zaangażowania
 • nowoczesny tabor samochodów ciężarowych
 • wsparcie logistyka
 • premie oraz dodatki płacowe
Klauzula informacyjna dla ubiegających się o pracę w naszej firmie:

Administratorem Państwa danych osobowych jest VENNEKER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 48/52 (VENNEKER).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”, w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę.

Spółka może ujawniać Pani/Pana dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, księgowe, administracyjne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji, po czym  zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

„Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VENNEKER Polska sp.  z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez VENNEKER Polska sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

Wszelkie aplikacje należy przesyłać na adres mailowy: zarzad@venneker.pl z dopiskiem: „Aplikuję na stanowisko …”